Teisipäeval, 24.10.2017 Kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga

 

Kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga. Tutvumine Võru linna/valla vaatamisväärsustega.

Väljumisaeg Raplas, Maxima parklast kell 08.10


Kohtade arv piiratud kuni 47 kohta.
Omaosalus on 20 eurot. (sisaldab sõitu edasi ja tagasi ja lõunat Võru Toidukeskuses)
Külalistele 25 eurot.

Meiega tulevad kaasa Nõmme, Tallinna- ja Harjumaa ning Järvamaa vaegkuuljad.

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Teisipäeval, 24.10.2017 Kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga kommenteerimine on välja lülitatud

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing peab oma pisikest kahekümmendat sünnipäeva!

 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing peab oma pisikest kahekümmendat sünnipäeva!

REEDEL, 29. SEPTEMBER 2017.A.
KELL 11.00
RAPLA KULTUURIKESKUSES

TANSUD TÄHTEDEGA
KONTSERT
TUNNUSTAMINE JA TÄNAMINE
KOHVILAUD

Info ja registreerimine kuni 26.09.3017: info@raplavk.eu või telefonil + 372 5859 9796

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Raplamaa Vaegkuuljate Ühing peab oma pisikest kahekümmendat sünnipäeva! kommenteerimine on välja lülitatud

Teisipäeval, 18. aprill Ühingu üldkoosolek.

Ühingu 2016.a. tegevus- ja finantsaruanne V. Parm.
Ühingu 2017.a tegevuskava arutelu.
Sõnavõtud. Liikmemaksud jne.
Toimub Rapla Hooldekeskusese saalis, Kuusiku tee 5, algusega 10.30 – 12.00

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Teisipäeval, 18. aprill Ühingu üldkoosolek. kommenteerimine on välja lülitatud

Isiksusearengukoolitus Raplas

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Isiksusearengukoolitus Raplas kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti tööealine rahvastik vaevleb terviseprobleemide käes

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009-2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat. Jätka lugemist

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Eesti tööealine rahvastik vaevleb terviseprobleemide käes kommenteerimine on välja lülitatud

Tervisepoliitika vajab uusi sihte

Praxise poolt tehtud tervishoiu analüüs näitas rahva tervise seisu halvenemist ja ka rahulolematuse kasvu arstiabi kättesaadavusega.

Analüüsi eesmärgiks oli hinnata perioodil 2009–2016 ellu viidud Rahvastiku (RTA) tervise arengukava meetmete ja tegevuste tulemuslikkust strateegia eesmärkide saavutamisel ning anda sisend RTA edasiste meetmete ja tegevuste planeerimiseks. Jätka lugemist

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Tervisepoliitika vajab uusi sihte kommenteerimine on välja lülitatud

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Tingimused toetuse taotlemiseks
Kuidas taotlust esitada
Toetuse taotlemine
Toetuse arvutamine
Toetuse arvutuskäik
Taotluse esitamise tähtaja ennistamine
Toetuse maksmine
Toetuse tagasinõudmine
Tähtajad Jätka lugemist

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal kommenteerimine on välja lülitatud

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

Pressiteated, Sotsiaalkomisjon
06.03.2017

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks. „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, et parandada terviseandmete kvaliteeti. Samuti soovib sotsiaalkomisjoni kuulda põhjendusi, miks perearstid ja eriarstid terviseandmeid digitaalseid ei täida, kuigi kehtiv seadus neid selleks kohustab,“ ütles Kütt. „Kui töötukassa peab terviseseisundi kohta küsima ise andmeid ravivalt arstilt, siis see pikendab inimese jaoks töövõime hindamist ja töövõimetoetuse maksmine viibib,“ lisas Kütt. Jätka lugemist

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi kommenteerimine on välja lülitatud

Tööandjate nõustamine ja teavitamine (video on subtiitritega)

Nõustame ja koolitame tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud puudega või erivajadustega inimesi, kuid vajavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas neid toetada.

 

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Tööandjate nõustamine ja teavitamine (video on subtiitritega) kommenteerimine on välja lülitatud

Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom: Omavalitsuse abikäsi inimesele

Ikka ja jälle tõusetub küsimus, kui palju ja millal peab omavalitsus aitama inimest, kes ise enam toime ei tule. Mida siis ikkagi võib abivajaja vallalt või linnalt oodata?

Eelkõige peab täisealine inimene ise oma igapäevaeluga hakkama saama. Vajadusel tuleb perel teda aidata. Need alustalad tulevad juba põhiseadusest. Selle tõdemusega põhiseadus aga ei lõpeta. Ka riigil on kohustus aidata inimest, kui tal pole enam jaksu, võimalusi või oskusi enda ja oma pere abiga toime tulla. Selle kohustuse täitmiseks on Riigikogu näinud ette rea sotsiaalteenuseid, millest paljusid peavad pakkuma oma inimestele just vallad-linnad. Jätka lugemist

Rubriigid: Vaegkuuljate uudised | Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom: Omavalitsuse abikäsi inimesele kommenteerimine on välja lülitatud