nov. 17

Kuulmisalane infopäev Rapla valla rahvale

21. novembril 2017 kell 11.00–13.00 Rapla Kultuurikeskuse Kammersaalis. Kui sa tunned, et on tekkinud probleemid kuulmisega, tule infopäevale. Anname nõu, kuidas toime tulla, õpetame kuulmisaparaatidega ümberkäimist. Tulla võivad kõik, kel kuulmisaparaadid olemas ja need, kellel veel pole või soovivad kuulata kuulmisest! Kellel on kahtlus, et kuulmine on nõrgaks läinud, saab mõõta ka kuulmise langust. Vaegkuuljate …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/kuulmisalane-infopaev-rapla-valla-rahvale/

okt. 24

Käisime Võrumaal

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/1324-2/

sept. 25

Teisipäeval, 24.10.2017 Kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga

  Kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga. Tutvumine Võru linna/valla vaatamisväärsustega. Väljumisaeg Raplas, Maxima parklast kell 08.10 Kohtade arv piiratud kuni 47 kohta.Omaosalus on 20 eurot. (sisaldab sõitu edasi ja tagasi ja lõunat Võru Toidukeskuses)Külalistele 25 eurot. Meiega tulevad kaasa Nõmme, Tallinna- ja Harjumaa ning Järvamaa vaegkuuljad.

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/teisipaeval-24-10-2017-kohtumisuritus-vorumaa-vaegkuuljatega-ning-vorumaa-puuetega-inimeste-kojaga/

sept. 25

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing peab oma pisikest kahekümmendat sünnipäeva!

  Raplamaa Vaegkuuljate Ühing peab oma pisikest kahekümmendat sünnipäeva! REEDEL, 29. SEPTEMBER 2017.A. KELL 11.00 RAPLA KULTUURIKESKUSES TANSUD TÄHTEDEGA KONTSERT TUNNUSTAMINE JA TÄNAMINE KOHVILAUD Info ja registreerimine kuni 26.09.3017: info@raplavk.eu või telefonil + 372 5859 9796

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/raplamaa-vaegkuuljate-uhing-peab-oma-pisikest-kahekummendat-sunnipaeva/

apr. 16

Teisipäeval, 18. aprill Ühingu üldkoosolek.

Ühingu 2016.a. tegevus- ja finantsaruanne V. Parm. Ühingu 2017.a tegevuskava arutelu. Sõnavõtud. Liikmemaksud jne. Toimub Rapla Hooldekeskusese saalis, Kuusiku tee 5, algusega 10.30 – 12.00

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/teisipaeval-18-aprill-uhingu-uldkoosolek/

märts 24

Isiksusearengukoolitus Raplas

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/isiksusearengukoolitus-raplas/

märts 24

Eesti tööealine rahvastik vaevleb terviseprobleemide käes

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009-2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat.

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/eesti-tooealine-rahvastik-vaevleb-terviseprobleemide-kaes/

märts 24

Tervisepoliitika vajab uusi sihte

Praxise poolt tehtud tervishoiu analüüs näitas rahva tervise seisu halvenemist ja ka rahulolematuse kasvu arstiabi kättesaadavusega. Analüüsi eesmärgiks oli hinnata perioodil 2009–2016 ellu viidud Rahvastiku (RTA) tervise arengukava meetmete ja tegevuste tulemuslikkust strateegia eesmärkide saavutamisel ning anda sisend RTA edasiste meetmete ja tegevuste planeerimiseks.

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/tervisepoliitika-vajab-uusi-sihte/

märts 24

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Tingimused toetuse taotlemiseks Kuidas taotlust esitada Toetuse taotlemine Toetuse arvutamine Toetuse arvutuskäik Taotluse esitamise tähtaja ennistamine Toetuse maksmine Toetuse tagasinõudmine Tähtajad

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/madalapalgaliste-tootajate-toetus-2017-aastal/

märts 24

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

Pressiteated, Sotsiaalkomisjon 06.03.2017 Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel. Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks. „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/sotsiaalkomisjon-hindas-toovoimereformi-esimesi-kogemusi/