veebr. 07

Tööandjate nõustamine ja teavitamine (video on subtiitritega)

Nõustame ja koolitame tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud puudega või erivajadustega inimesi, kuid vajavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas neid toetada.  

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/tooandjate-noustamine-ja-teavitamine-video-on-subtiitritega/

veebr. 07

Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom: Omavalitsuse abikäsi inimesele

Ikka ja jälle tõusetub küsimus, kui palju ja millal peab omavalitsus aitama inimest, kes ise enam toime ei tule. Mida siis ikkagi võib abivajaja vallalt või linnalt oodata? Eelkõige peab täisealine inimene ise oma igapäevaeluga hakkama saama. Vajadusel tuleb perel teda aidata. Need alustalad tulevad juba põhiseadusest. Selle tõdemusega põhiseadus aga ei lõpeta. Ka riigil …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/oiguskantsleri-nounik-kristi-ploom-omavalitsuse-abikasi-inimesele/

veebr. 07

Millal ja kuidas makstakse töövõimetoetust?

Kui olete läbinud töövõime hindamise, saadab töötukassa Teile töövõime hindamise otsuse e-postiga või postiga või saate selle kätte meie maakondlikust osakonnast. Kui Teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks, hakkate saama töövõimetoetust. Kui esitasite töötukassale töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlused samal ajal, teeme otsuse töövõimetoetuse kohta kümne tööpäeva jooksul pärast töövõime hindamise otsuse tegemist. Seda juhul, …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/millal-ja-kuidas-makstakse-toovoimetoetust/

veebr. 07

Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis 2016 aasta detsembris välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/kasiraamat-teekond-erilise-lapse-korval/

veebr. 07

2017. aasta erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu “Laulan helisema maa” toimub 26. augustil Viljandi lauluväljakul

Heameel on teada anda, et üheksanda erivajadusega inimeste laulu- ja sel aastal ühtlasi ka tantsupeo korraldusvanker on käima lükatud. 2017. aasta erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu “Laulan helisema maa” toimub 26. augustil Viljandi lauluväljakul. Erivajadusega inimeste laulupeotraditsioon sai alguse kaheksa aastat tagasi Kernu hooldekodust ja on tänaseks kasvanud üle-Eestiliseks suureks peoks. Möödunud aastal kogunes Viljandi …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/2017-aasta-erivajadusega-inimeste-laulu-ja-tantsupidu-laulan-helisema-maa-toimub-26-augustil-viljandi-lauluvaljakul/

veebr. 07

Vaimse tervise mured vajavad tähelepanu

Iga neljas täiskasvanu kogeb aastas mõnda vaimse tervise probleemi ja ligikaudu viiendikul lastest ning noortest esineb vaimse tervise häireid, mis vajavad spetsialisti abi. See tähendab, et just praegu võib keegi sinu perest, sõpradest või töökaaslastest vaevelda tõsise probleemi küüsis, kirjutab sotsiaalministeeriumi rahvatervise programmijuht Elis Haan. Siiski on enamik sagedamini esinevatest vaimse tervise probleemidest ennetatavad ja …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/vaimse-tervise-mured-vajavad-tahelepanu/

veebr. 07

Vanaduspensioni ea nihkumine: töövõimetuspension, sotsiaaltoetused, parkimiskaart

Lähipäevadel saavad kõik inimesed, kes on sündinud 1954. a ja kellel 2017. a saabub vanaduspensioni iga meilt kirja, milles kinnitame, et tuvastatud puude ja/või püsiva töövõimetuse otsus pikeneb automaatselt 3 kuud ja et sellel perioodil jätkatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuse ja töövõimetuspensioni maksmist. Selle kirjaga saavad inimesed minna ka KOV parkimiskaarti pikendama. Need, kelle puudega inimese …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/vanaduspensioni-ea-nihkumine-toovoimetuspension-sotsiaaltoetused-parkimiskaart/

jaan. 18

Eesti Vaegkuuljate Liit andis 7.jaanuaril üle Selge Kõneleja 2016 auhinnad

Laupäeval, 7.jaanuaril andsid Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus koos aktiivsete liikmetega üle Selge Kõneleja auhinnad kolmele laureaadile. Esimesena anti väärikas auhind üle Urmas Vainole, kes valiti Selgeks kõnelejaks telesaatejuhtide kategoorias. Urmas Vaino võttis vaegkuuljate delegatsiooni vastu Telemajas, kus ta tegi külalistele ka väikese ringkäigu. Kauaaegne Terevisiooni saatejuht oli väga liigutatud, et ta selle au osaliseks sai …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/eesti-vaegkuuljate-liit-andis-7-jaanuaril-ule-selge-koneleja-2016-auhinnad/

jaan. 18

Täiskasvanute kuulmislangus: kasvav probleem Euroopas

Investeering kuulmistehnoloogiasse parandab elukvaliteeti ja säästab raha ühiskonnas Kuulmislangus on üks kõige keerulisemaid tervise- ja sotsiaalseid probleeme Euroopas. Suhtlemine on iseloomulik meile kõigile ja see on maailmas tegutsemisvõime aluseks: suhtleme pereliikmetega, sõprade- ja partneritega, tööl või mujal ennast teostades ning meie tervise ja heaolu säilitamine toimib läbi sotsiaalsete sidemete. Kuulmiskahjustus halvab meie suhtlemisvõimet ja seetõttu …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/taiskasvanute-kuulmislangus-kasvav-probleem-euroopas/

jaan. 18

1. jaanuarist jõustus töövõimereform täies mahus

1.jaanuarist hakkab Töötukassa hindama kõigi püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet ning maksma osalise või puuduva töövõime korral töövõimetoetust. Praegustel töövõimetuspensionäridel tuleb uutel alustel hindamiseks pöörduda töötukassasse, kui jõuab kätte neile määratud korduvekspertiisi tähtaeg. Uuest hindamise korrast ja korduvekspertiisi tähtaja saabumisest teavitatakse igaühte ka kirjaga. Töövõime hindamiseks on vaja, et inimese enda hinnangut oma tervisele ja tegevusvõimele …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/1-jaanuarist-joustus-toovoimereform-taies-mahus/

Vanemad postitused «