apr. 16

Teisipäeval, 16. mai kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

Kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga.  Tutvumine Võru linna/valla vaatamisväärsustega. Väljumisaeg Rapla Maxima parkas kell 07.30. Kohtade arv piiratud kuni 40 kohta. Omaosalus on 20 eurot. (sisaldab sõitu ja lõunat) Päevakava: 07.30 Väljumine Raplas Maxima parklast.  Rapla Jaamast võtame peale Kohila rahva, Teeme pisikese peatuse Kärus,  Türis ja Paides.  Meiega tulevad kaasa ka …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/teisipaeval-16-mai-kohtumisuritus-vorumaa-vaegkuuljatega-ning-vorumaa-puuetega-inimeste-kojaga/

apr. 16

Teisipäeval, 18. aprill Ühingu üldkoosolek.

Ühingu 2016.a. tegevus- ja finantsaruanne V. Parm. Ühingu 2017.a tegevuskava arutelu. Sõnavõtud. Liikmemaksud jne. Toimub Rapla Hooldekeskusese saalis, Kuusiku tee 5, algusega 10.30 – 12.00

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/teisipaeval-18-aprill-uhingu-uldkoosolek/

märts 24

Isiksusearengukoolitus Raplas

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/isiksusearengukoolitus-raplas/

märts 24

Eesti tööealine rahvastik vaevleb terviseprobleemide käes

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009-2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat.

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/eesti-tooealine-rahvastik-vaevleb-terviseprobleemide-kaes/

märts 24

Tervisepoliitika vajab uusi sihte

Praxise poolt tehtud tervishoiu analüüs näitas rahva tervise seisu halvenemist ja ka rahulolematuse kasvu arstiabi kättesaadavusega. Analüüsi eesmärgiks oli hinnata perioodil 2009–2016 ellu viidud Rahvastiku (RTA) tervise arengukava meetmete ja tegevuste tulemuslikkust strateegia eesmärkide saavutamisel ning anda sisend RTA edasiste meetmete ja tegevuste planeerimiseks.

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/tervisepoliitika-vajab-uusi-sihte/

märts 24

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Tingimused toetuse taotlemiseks Kuidas taotlust esitada Toetuse taotlemine Toetuse arvutamine Toetuse arvutuskäik Taotluse esitamise tähtaja ennistamine Toetuse maksmine Toetuse tagasinõudmine Tähtajad

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/madalapalgaliste-tootajate-toetus-2017-aastal/

märts 24

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

Pressiteated, Sotsiaalkomisjon 06.03.2017 Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel. Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks. „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/sotsiaalkomisjon-hindas-toovoimereformi-esimesi-kogemusi/

veebr. 07

Tööandjate nõustamine ja teavitamine (video on subtiitritega)

Nõustame ja koolitame tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud puudega või erivajadustega inimesi, kuid vajavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas neid toetada.  

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/tooandjate-noustamine-ja-teavitamine-video-on-subtiitritega/

veebr. 07

Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom: Omavalitsuse abikäsi inimesele

Ikka ja jälle tõusetub küsimus, kui palju ja millal peab omavalitsus aitama inimest, kes ise enam toime ei tule. Mida siis ikkagi võib abivajaja vallalt või linnalt oodata? Eelkõige peab täisealine inimene ise oma igapäevaeluga hakkama saama. Vajadusel tuleb perel teda aidata. Need alustalad tulevad juba põhiseadusest. Selle tõdemusega põhiseadus aga ei lõpeta. Ka riigil …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/oiguskantsleri-nounik-kristi-ploom-omavalitsuse-abikasi-inimesele/

veebr. 07

Millal ja kuidas makstakse töövõimetoetust?

Kui olete läbinud töövõime hindamise, saadab töötukassa Teile töövõime hindamise otsuse e-postiga või postiga või saate selle kätte meie maakondlikust osakonnast. Kui Teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks, hakkate saama töövõimetoetust. Kui esitasite töötukassale töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlused samal ajal, teeme otsuse töövõimetoetuse kohta kümne tööpäeva jooksul pärast töövõime hindamise otsuse tegemist. Seda juhul, …

Jätka lugemist »

Igavene link sellele artiklile: http://www.raplavk.eu/millal-ja-kuidas-makstakse-toovoimetoetust/

Vanemad postitused «